سه شنبه 29 بهمن 1398
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری گفت:

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از خبرگزاری میراث فرهنگی دکتر پیروز حناچی ،  معاون شهرسازی و معماری وزارت راه وشهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرگزاری میراث فرهنگی، در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه‌ای برای توسعه حریم شاه‌چراغ در این شورا موجود است اظهار داشت:
 
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از خبرگزاری میراث فرهنگی دکتر پیروز حناچی ،  معاون شهرسازی و معماری وزارت راه وشهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرگزاری میراث فرهنگی، در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه‌ای برای توسعه حریم شاه‌چراغ در این شورا موجود است اظهار داشت: از دولت دهم مصوبه‌ای در خصوص کلیات این طرح به وزارت راه و شهرسازی ارجاع داده شد اما جزئیات آن در طرح تفصیلی و کمیسیون ماده 5 و حتی  در شورای عالی معماری و شهرسازی عنوان نشده است.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه وشهرسازی گفت: به طور حتم هیچ‌گونه مصوبه‌ای برای تخریب بافت تاریخی و یا خانه‌های ثبت‌شده اطراف این حرم وجود نداشته و حتی هیچ مجوزی از سوی این شورا  ارائه نشده است. البته هنوز پرونده قدیمی این مصوبه را ندیدم اما مطمئنم شورای عالی معماری و شهرسازی هیچ‌گونه مجوزی مبنی بر تخ