سه شنبه 21 مرداد 1399
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

تسهیلگری، نقش مهم دولت در بازآفرینی شهری

تاریخ انتشار : 1396/03/28
دولت در اجرای پروژه‌ها باید به گونه ای رفتار کند که مردم خودشان را باور کنند.