سه شنبه 21 مرداد 1399
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

نقش دولت در باز آفرینی شهری بعنوان اهرمی است

چهارشنبه, 29 فروردين 1397

مهندس هوشنگ عشایری  در نشست ستاد باز آفرینی استان فارس اظهارداشت :  موضوع باز آفرینی شهری و حل مسائل و مشکلات بافت های ناکارآمد شهری  بعنوان دغه دغه نظام است

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس و به نقل از تار نمای شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران  مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران  با  اشاره به اینکه در برنامه ملی باز آفرینی شهری پایدار ( امید ) تا پایان برنامه ششم توسعه باید 1334 محله در 543 شهر بصورت سالانه 270 محله باز آفرینی  شروع شود گفت : بمنظور باز آفرینی 1334 محله دربافت های ناکار آمد شهری نیاز به 123 هزار  میلیارد تومان منابع است .

وی با بیان اینکه بخش خصوص  باید نقش فعالی را  در باز آفرینی شهری داشته باشد گفت : نقش دولت در باز آفرینی  شهری بعنوان اهرمی است و چنانچه یک ری