سه شنبه 29 بهمن 1398
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

معاون وزیرراه وشهرسازی درسفربه فارس:تاکنون فقط یک زمین به برنامه ملی بازآفرینی اختصاص داده شده است.

تاریخ انتشار:98/07/06

معاون وزیر راه و شهرسازی از اختصاص تنها یک زمین برای اجرای برنامه بازآفرینی شهری پایدار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سیدمحمد پژمان در سومین جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان فارس با اشاره به پروژه محله سعدیه شهر شیراز گفت: باید در اسرع وقت، مهندس مشاور این پروژه انتخاب و طرح آن تهیه شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: نگاه بازآفرینی به بافت تاریخی موزه گونه نیست، مبنا بر این است که بافت ها را زنده کنیم و زندگی را در آن جریان بدهیم.

معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه زمین واگذار شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها زمینی است که از سوی دستگاه های دولتی بازآفرینی واگذار شده است، گفت: قرار است بخشی از این زمین برای پروژه مخابراتی و بقیه آن صرف پروژه های بازآفرینی شهری شود. با وجود اینکه شش ماه از واگذاری زمین گذشته اما تاکنون سند آن صادر نشده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه طرح های بازآفرینی شهری باید مطلوب ساکنین در محلات هدف باشد، گفت: ما نمی توانیم با تعریف طرح های باز آفرینی شهری، سلیقه خود را به ساکنان تحمیل کنیم. اگر قرار است سلیقه خودمان را به ساکنین محدوده های هدف تحمیل کنیم باید خودمان هزینه آن را ب