شنبه 2 شهریور 1398
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

سعادت شهر

 مساحت شهر:550

جمعیت:16193

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:50

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top