سه شنبه 25 تیر 1398
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

حاجی آباد

 مساحت شهر:685

جمعیت:18640

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:111

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top