سه شنبه 4 تیر 1398
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

گراش

 مساحت شهر:1700

جمعیت:27767

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:56

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top