چهارشنبه 2 مهر 1399
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

شیراز

 مساحت شهر:12680 
جمعيت: 1214808
مساحت بافت فرسوده (مصوب) هکتار: 1691.2
جمعیت بافت  فرسوده :194042

  

اسامی محلات بافت فرسوده شیراز:

 
 
ردیفنام محله
1نصر آباد
2دست خضر
3شهرک امام حسین جنوبی
4شهرک امام حسین شمالی
5سردخانه
6کوشکک
7قلعه نو
8ترکان
9احمدآباد صغاد
10دشت چنار
11ده پیاله جنوبی
12ده پیاله شمالی
13عادل آباد
14سپاه جنوبی
15درکی
16تلخداشت
17باباکوهی
18گلخون
19پشت مله
20حسین آباد
21قصرالدشت
22تلخداش 
23ابیوردی
24ذوالانوار
25ده کره
26تل پروس
27پای کوت ها
28شاهزاده بیگم
29کوزه گری
30شیخ علی چوپان
31کوی زهرا
32دشت چنار
33دهپیاله
34دباغی
35فخرآباد
36گلکوب
37قاآنی
38کوشک عباسعلی
39کشن
40سعدی
41ریاستی
42مولوی
43هفت تنان
44تیموری
45پیرنیا
46شاهیجان
47باباکوهی
48حسین آباد
49سهل آباد
50بلوچ ها
51پودنک
52قلعه کوهی
53منطقه تاریخی و فرهنگی

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top