دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

پروژه تجاری اداری زمرد بافت (دروازه کازرون)

پروژه تجاری اداری زمرد بافت (دروازه کازرون)

دروازه كازرون در تقاطع دو خيابان قاآني ، بلوار سيبويه در بخش مركزي شيراز به جاي مانده از دوره آل بويه كه از دروازه هاي قديمي اصلي شهر و از مبادي ورود به گذر سنگ سياه در جنوب غربي بافت قديم شهر شيراز بوده است و هم اينك نيز بخش وسيعي از فعاليت هاي عمده تجاري شهر به خصوص فروش و عرضه تره بار و خوار بار در آن صورت مي گيرد، همچنين وجود بقعه سيد تاج الدين غريب با معماري ويژه و زائران بسيار آن، ارزش مضاعفي را به اين منطقه بخشيده است.

اين منطقه بخشيده است.

 شركت مادر تخصصی عمران و بهسازي ، طراحي شهري اين محدوده با وسعت 11 هكتار را تهيه و به تصويب كميسيون ماده 5 رسانده است و در حال حاضر شركت با تملک بخشی از این محدوده به مساحت عرصه 4300 مترمربع درصدد شروع عمليات اجرايي به منظور ايجاد نوسازي در اين محل مي باشد.

مساحت زمین معادل: 4123 مترمربع( پس از عقب نشینی(
دو طبقه زیرزمین : هر طبقه 2886/1مترمربع با کاربری پارکینگ
طبقات همکف و اول : هر طبقه 2473/8مترمربع با کاربری تجاری
طبقه دوم :  1236/9مترمربع  با کاربری تجاری اداری    

 

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top