جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

تعریف و مفاهیم

تعریف مفهومی تسهیلگری

 

 

تعریف مفهومی تسهیل گری

در فرهنگ لغت تسهیل گری به معنای ساده سازی یا کمتر کردن مشکلات با کمک حرکت به سمت جلو است بنابراین فرد تسهیل گر فرآیند ساده سازی و کم کردن مشکلات را انجام می دهد.

 

در حقیقت، تسهیل گری فرایندی است که طی آن سعی می شود ابزار ابتکار عمل، تصمیم گیری، خلاقیت به افراد و گروههایی که تابحال به هر علت در حاشیه بوده اند و فرصت مشارکت نداشتند، انتقال یابد و نقش و فعالیت اعضای گروهی به صورت قابل توجهی تداوم داشته تا اینکه افراد به توانمندی برسند. تسهیل گری راهی است برای رهبری بدون این که زمام امور به دست گرفته شود. وظیفه ی تسهیل گر، آماده کردن دیگران برای به عهده گرفتن مسوولیت و رهبری است.

ادامه مطلب ...
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top