جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

اجتماعی فرهنگی

نمایشگاه دستاوردهای خانه محله سهل آباد

 
 نمایشگاه دستاوردهای خانه محله سهل آباد

 این نمایشگاه که در راستای معرفی و شناسایی اقدامات اقتصادی صورت گرفته در راستای توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی شهر شیراز برگزار شده بود، با استقبال فراوانی مواجه شد.

ادامه مطلب ...

نمایشگاه دستاوردهای خانه محله سهل آباد

 
 نمایشگاه دستاوردهای خانه محله سهل آباد

 این نمایشگاه که در راستای معرفی و شناسایی اقدامات اقتصادی صورت گرفته در راستای توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی شهر شیراز برگزار شده بود، با استقبال فراوانی مواجه شد.

ادامه مطلب ...

نمایشگاه دستاوردهای خانه محله سهل آباد

 
 نمایشگاه دستاوردهای خانه محله سهل آباد

 این نمایشگاه که در راستای معرفی و شناسایی اقدامات اقتصادی صورت گرفته در راستای توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی شهر شیراز برگزار شده بود، با استقبال فراوانی مواجه شد.

ادامه مطلب ...

نمایشگاه دستاوردهای خانه محله سهل آباد

 
 نمایشگاه دستاوردهای خانه محله سهل آباد

 این نمایشگاه که در راستای معرفی و شناسایی اقدامات اقتصادی صورت گرفته در راستای توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی شهر شیراز برگزار شده بود، با استقبال فراوانی مواجه شد.

ادامه مطلب ...

نمایشگاه دستاوردهای خانه محله سهل آباد

 
 نمایشگاه دستاوردهای خانه محله سهل آباد

 این نمایشگاه که در راستای معرفی و شناسایی اقدامات اقتصادی صورت گرفته در راستای توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی شهر شیراز برگزار شده بود، با استقبال فراوانی مواجه شد.

ادامه مطلب ...

بسیج محله و گروه CBO

 
 بسیج محله و گروه CBO
 اقدامات صورت گرفته توسط بسیج محله و گروه CBO
ادامه مطلب ...

بسیج محله و گروه CBO

 
 بسیج محله و گروه CBO
 اقدامات صورت گرفته توسط بسیج محله و گروه CBO
ادامه مطلب ...

دانشکده روانشناسی دانشگاه شیراز

 
 دانشکده روانشناسی دانشگاه شیراز
اقدامات صورت گرفته توسط دانشکده روانشناسی دانشگاه شیراز
ادامه مطلب ...

مرکز بهداشت شهدای والفجر و دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شیراز

 
اقدامات صورت گرفته توسط مرکز بهداشت شهدای والفجر ودانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شیراز
ادامه مطلب ...

مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان فارس

 

 

کتب مختلف توسط مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان فارس به محلات سهل آباد ، مهدی آباد و سعدی اهداء شد .


ادامه مطلب ...

معاونت فرهنگی شهرداری شیراز

 
 معاونت فرهنگی شهرداری شیراز
اقداما ت صورت گرفته توسط معاونت فرهنگی شهرداری شیراز
ادامه مطلب ...

معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان فارس

 
 معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان فارس
اقدامات صورت گرفته توسط معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان فارس
ادامه مطلب ...

معاونت سواد آموزی آموزش و پرورش استان فارس

 
معاونت سواد آموزی آموزش و پرورش استان فارس

 

برگزاری کلاس های نهضت سواد آموزی ویژه خواهران درخانه محله


ادامه مطلب ...

کمیته امداد امام خمینی (ره ) :

 
کمیته امداد امام خمینی (ره ) :
اقدامات صورت گرفته توسط کمیته امداد امام خمینی(ره)
ادامه مطلب ...

دفتر امور بانوان و خانواده استانداری :

 
دفتر امور بانوان و خانواده استانداری :
برگزاری طرح رحمت که شامل آموزش های زیرمی باشد.
ادامه مطلب ...

سازمان بهزیستی

 
سازمان بهزیستی
اقدامات صورت گرفته توسط سازمان بهزیستی
ادامه مطلب ...

سازمان بهزیستی

 
سازمان بهزیستی
اقدامات صورت گرفته توسط سازمان بهزیستی
ادامه مطلب ...
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top