یکشنبه 26 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان فارس

اقدامات صورت گرفته توسط معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان فارس

*تربیت مربی جهت آموزش آسیب های اجتماعی و استفاده در سطح محلات و صدور کارت مربی گری

* ارائه مشاوره به صورت حضوری و تلفنی

*حضور در مدارس محلات جهت آموزش های مرتبط آن دستگاه

 

* جلسه آموزش ارتقاء سطح سلامت روان در خانواده و پیشگیری از اعتیادطراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top