سه شنبه 1 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

اقتصادی

اقتصادی

 

به منظور بهبود وضعیت معیشت ساکنان این سکونتگاهها، برگزاری دوره های رایگان آموزش مشاغل  توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس و کمیته امداد امام خمینی (ره ) و اعطای گواهینامه به حرفه آموزان توسط سازمان های فوق در خانه محلات صورت می پذیرد؛ همچنین حرفه آموزان پس از گرفتن گواهینامه های خود امکان استفاده از تسهیلات سازمان ها ی مذکور را جهت راه اندازی مشاغل خانگی خواهند داشت..

ادامه مطلب ...

*گروه اجتماع محور CB

 
*گروه اجتماع محور CB
*گروه اجتماع محور CB 

ادامه مطلب ...

*گروه اجتماع محور CB

 
*گروه اجتماع محور CB
*گروه اجتماع محور CB 

ادامه مطلب ...

تشکیل صندوق وام قرض الحسنه محله با محوریت خانه محله توسط ساکنان

 
 تشکیل صندوق وام قرض الحسنه محله با محوریت خانه محله توسط ساکنان
 تشکیل صندوق وام قرض الحسنه محله با محوریت خانه محله توسط ساکنان

ادامه مطلب ...

تشکیل صندوق وام قرض الحسنه محله با محوریت خانه محله توسط ساکنان

 
 تشکیل صندوق وام قرض الحسنه محله با محوریت خانه محله توسط ساکنان
 تشکیل صندوق وام قرض الحسنه محله با محوریت خانه محله توسط ساکنان

ادامه مطلب ...

تشکیل صندوق وام قرض الحسنه محله با محوریت خانه محله توسط ساکنان

 
 تشکیل صندوق وام قرض الحسنه محله با محوریت خانه محله توسط ساکنان
 تشکیل صندوق وام قرض الحسنه محله با محوریت خانه محله توسط ساکنان

ادامه مطلب ...

امور بانوان و خانواده استانداری

 
امور بانوان و خانواده استانداری
ادامه مطلب ...

کمیته امداد امام خمینی (ره )

 
کمیته امداد امام خمینی (ره )
کمیته امداد امام خمینی (ره )
ادامه مطلب ...

کمیته امداد امام خمینی (ره )

 
کمیته امداد امام خمینی (ره )
کمیته امداد امام خمینی (ره )
ادامه مطلب ...

کمیته امداد امام خمینی (ره )

 
کمیته امداد امام خمینی (ره )
کمیته امداد امام خمینی (ره )
ادامه مطلب ...

کمیته امداد امام خمینی (ره )

 
کمیته امداد امام خمینی (ره )
کمیته امداد امام خمینی (ره )
ادامه مطلب ...

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس

 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس

ادامه مطلب ...

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس

 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس

ادامه مطلب ...

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس

 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس

ادامه مطلب ...

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس

 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس

ادامه مطلب ...
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top