دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

*گروه اجتماع محور CB

*گروه اجتماع محور CB 

 

متشکل از بانوان ساکن محله نیز در راستای اشتغالزایی در محله سهل آباد به تولید و بسته بندی سبزی خردشده  ونان محلی جهت فروش می پردازند .طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top