دوشنبه 27 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

بسیج محله و گروه CBO

 اقدامات صورت گرفته توسط بسیج محله و گروه CBO

*برگزاری دوره های آموزش قرآن جهت سنین مختلف

 

*برگزاری مراسم ها ، اعیاد و مناسبت های مذهبی در خانه محلهطراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top