دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

مرکز بهداشت شهدای والفجر و دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شیراز

اقدامات صورت گرفته توسط مرکز بهداشت شهدای والفجر ودانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شیراز

*آموزش مهارت های زندگی ( تنظیم خانواده، فرزند پروری ، بلوغ و ... )

*آموزش پیشگیری از بیماری های غیر واگیر ( قلب و عروق ، دیابت ، فشار خون و ... )

 

*آموزش امور سالمندان ( تغذیه ، حرکت و ... )طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top