یکشنبه 24 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

معاونت فرهنگی شهرداری شیراز

اقداما ت صورت گرفته توسط معاونت فرهنگی شهرداری شیراز

 

*برگزاری دوره های آموزش شهروندی

*برگزاری دوره های آموزشی ترافیک

* برگزاری دوره های آموزشی در زمینه فضای سبز

* برگزاری دوره های آموزش پسماند شامل :

- تنظیف معابر شهری

- کاهش تولید پسماند

 

- ساماندهی نخاله های ساختمانی

 

- تفکیک از مبداء و بازیافت

 

* برگزاری پیاده روی عمومی به مناسبت های مختلف

 

*  شهرداری و اهالی محله سهل آباد با مشارکت یکدیگربه درختکاری روی کانال فاضلاب سهل آباد پرداختند.طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top