جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

اولین نمایشگاه دستاوردها وعملکرد خانه محله

این نمایشگاه که در راستای معرفی و شناسایی اقدامات اقتصادی صورت گرفته در راستای توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی شهر شیراز برگزار شده بود، با استقبال فراوانی مواجه شد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top