جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

نام گذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد

نام گذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد: تولید ملی وحمایت از کار وسرمایه ایرانی

سخنان اخیر مقام معظم رهبری در خصوص بخش راه وشهرسازی در نخیتبن ذور از سال 1391 به شرح ذیل است:

سخنان اخیر مقام معظم رهبری در خصوص بخش راه وشهرسازی در نخیتبن ذور از سال 1391 به شرح ذیل است:


درزمینه خدمات اقتصادی ده ها هزار خانه ومسکن ساخته شد و در اختیار مردم قرار گرفت. این آمارها ، آمارهای بزرگ و مهمی است. مسکن روستایی ، جاده ها وبزرگراه ها وآزاد راه ها ساخته شد، این ها طلیعه دهه پیشرفت و     عدالت است   


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top