دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

کیانپور اعلام کرد:نبود سند ما لکیت ،معضل متقاضیان نوسازی بافت فرسوده

معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه پیش نویس سند ملی راهبری احیاء بهسازی ونوسازی بافت فرسوده شهری تدوین شده است، گفت:نبود سند ما لکیت مشکل عمده متقاضیان نوسازی بافت فرسوده شهری است.

مجید کیانپوردرگفتگو با مهر درخصوص حل مشکلات بافت های فرسوده اظهار داشت:پیش نویس سند ملی راهبردی احیاء بهسازی ونوسازی بافت فرسوده وناکارآمد شهری از اقداماتی است که موج هماهنگی درنوسازی وبهسازی بافت های فرسوده شهری می شود.
وی نبود سند مالکیت دراکثر واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده شهری قرار دارند رایکی از مشکلات متقاضیان نوسازی دانست وگفت:شرکت عمران ونوسازی وبهسازی شهری ایران به منظور اجرایی شدن ماده 9 قانون حمایت ازاحیا وبهسزی بافت های فرسوده شهری پیش نویس دستور العمل این ماده رابا همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تهیه کرده است.
معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه اجرایی شدن این ماده نوسازی بافت های فرسوده را در کشور با شتاب بیشتری همراه می کند، بیان کرد :جلب مشارکت حداکثر ی مردم در نوسازی بافت های فرسوده  سیاست وخط مشی دولت است.

کیانپور با اشاره به اجرای اینسند، اظهار داشت :به منظور تحقق این موضوع وبه استناد ماده42 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن این شرکت با همکاری وزارت کشور ایین نامه تشکیل دفات خدمات نوسازی و محلات را تدوین وجهت اجرا به شهرداران ابلاغ کرد که به در این راستا به مردم خدمات رسانی می کنند.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top