دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

طرح توسعه حرم مطهر حضرت شاه چراغ(ع) در اولویت اول قراردارد

قائم مقام وزیر ومدیر کل راه وشهرسازی استان فارس:طرح توسعه حرم مطهر حضرت شاه چراغ(ع) در اولویت اول قراردارد
آستان مقدس احمدبن موسی حضرت شاهچراغ (ع)که در طول تاریخ همواره مرکزی برای رشد معارف شیعه در جنوب کشور بهر شمار می رفته ، طی سالیان اخیر به دلیل واقع شدن در بافت تاریخی وفرهنگی شیراز مورد بی توجهی قرار گرفته بود تا آنجا که داد برخی از مقامات استان فارس را برآورد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان فارس :
این بی توجهی ها تا جایی ادامه پیدا کرد که با پیگیری مسوولین ، شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در جلسه مورخ31/1/88 موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر شیراز موضوع توسعه حرم مطهر حضرت احمدبن موسی (ع)را بررسی و مقررنمود وزارت مسکن وشهرسازی موظف است طرح توسعه حرم مطهر شاهچراغ را در محدوده ای حدود 40 هکتار با رویکرد احیای هویت فرهنگی – مذهبی مرکز تاریخی شهر شیراز وکاربری مذهبی، فرهنگی،زیارتی وسیاحتی در جنوب اراضی مذکور ظرف مدت 4ماه با استفاده از اعتبارات  استانی تهیه وجهت بررسی وتصویب در شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران به دبیرخانه شورای عالی ارایه نماید.
از سوی دیگر پس از سفر پر خیر وبرکت رهبر معظم انقلاب به استان فارس ونامگذاری شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) از سوی ایشان ، مدیران این استان به مراتب بیش از گذشته احساس مسوولیت کرده وبا توجه به تاکید رهبر فرزانه انقلاب مبنی برتوجه به برجستگی و محوریت شیراز، تصمیم براین شد که تمام کارهای اجرایی وعمرانی باید با محوریت حرم مطهر شاه چراغ (ع) انجام شود.
در کنار تصویب طرح توسعه حرم مطهر شاهچراغ در جلسات هفتگی مسوولین استان روند احرایی طرح توسعه این حرم مطهر با جدیت دنبال شد واستاندار وفت فارس نیز از طرح توسعه حرم مطهر شاه چراغ تاکید بسیاز ورزید وگفت که به صورتی خیلی جدی پیگیر این طرح برای به سرانجام رسیدن آن است.
وی در این خصوص معتقد است:با احرای طرح جامع توسعه حرم مطهرشاهچراغ(ع) وسید علائالدین حسین (ع) در شیراز که به تصویب رسیده بسیاری از برچیده می شوداما تاخیر در اجرای آن برای هیچ کس قابل قبولی نیست.
قائم مقام وزیر ومدیر کل راه وشهرسازی استان فارس افزود:این طرح جامع در محدودهای به وسعت 55هکتار تصویب شده که برای نخستین مرتبه ، این دو استان مقدس را دارای یک طرح جامع و کامل برای توسعه، بازسازی و عمرانی میکند.
مهندس هوشنگ عشایری ادامه داد:این طرح دارای سه بخش 1-شناسایی، مساله یابی، توان سنجی وتدوین برنامه توسعه واحیای مجموعه شاهچراغ(ع)ازچشم انداز تا هدف، راهبردها وبرنامه توسعه واحیا 2- تولیند سند طراحی شهری برای بهسازی ، نوسازی واحیای مجموعه شاهچراغ (ع) 3-طرح های اجرایی-عملیاتی برای فضاها وگستره های اصلی می باشد.
وی هم چنین به جزییات بیشتری از این طرح پر اهمیت پرداخت وگفت :در این طرح ، حوزه زیارتی (حوزه مداخله مستقیم ) به مساحت 20 هکتار شامل مجموعه مجموعه حرمین احمدی ، محمدی، حسینی(حرم های موجود)مساجد عتیق ونو ، نیمه جنوبی میدان شاهچراغ ، توسعه خیابان لطفعلی خان در شمال، مجموعه میدان ها ، رواق ها، بسط ها و... می باشد که این حوزه در پروژه ها به 7پروژ ه تقسیم شده است.
عشایری ادامه داد:مجموعه بازارها نیز به مساحت تقریبی 2 هکتار می باشد که این مجموعه در طرح به 2پروژه تقسیم شده است:
قائم مقام وزیر ومدیرکل داه وشهرسازی استان فارش اظهار داشت: محورهای فرهنگ پارسی به مساحت 5هکتار از دیگر بخش های این طرح می باشدکه این پهنه نیز در امتدادیک راسته اصلی شرقی ،غربی جهت احیا ومرمت بناهای ارزشمند موجود با هدف تحریک توسعه وبهسازی درون بافتی می باشد که در طرح به 8پروژه تقسسیم شده است:
مهندس عشایری در پایان افزود:با توجه به اعتباری که برای این طرح در نظر گرفته شده تمامی توان خودرا جهت به سرانجام دسیدن به کار خواهیم بست که دراین راه همدلی وتعامل دیگر مسوولان نیز لازم و ضروری می باشد چرا که طرح توسعه حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) در اولویت اول ما قراردارد.
این گزارش حاکی از آن است که در این طرح بحث های مهمی از جمله حل معضل ترافیک عبوری ، احداث ساختمان های خدماتی ،زائر سرا، مجموعه های فرهنگی ، مذهبی وزیارتی مورد نیاز پیش بینی شدهاست.
قابل ذکر است که پیش از این به دستور حضرت ایت الله خامنه ای ، رهبر فرزانه کشور، هیات امنای این استان متشکل از برخی افراد باسابقه وزیرنظرنماینده ایشان دراستان فارس همزمان با آغاز فعالیت های برای توسعه حرم تشکیل شده است.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top