جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

عملیات اجرایی پروژه مجموعه فرهنگی ، اقامتی وتجاری نیکان روز دوشنبه مورخ 11/2/91 آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس عملیات اجرایی پروژه مجموعه فرهنگی ، اقامتی و تجاری نیکان با حضور آقایان دکتر قادری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، مهندس اردکانی معاون محترم عمرانی استانداری ، مهندس عشایری مدیر کل محترم راه وشهرسازی ،فعالی مدیر کل محترم میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،شهردار محترم منطقه 8،طالبان مدیر عامل شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس وممتحن مدیر عامل محترم شرکت عمران وتوسعه فارس ودیگر مقامات استانی آغاز گردید.

ابتداآقای مهندس طالبان نسبت به تشریح طرح ومیزان کل سرمایه گذاری پروژه که به مبلغ 90 میلیارد تومان است پرداخت و مساحت عرصه آن را به میزان 5/3 هکتار اعلام واظهار داشتند نقشه های اجرائی پروزه توسط سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری کشور تایید وتصویب گردیده و به شهرداری شیراز نیز ابلاغ گردیده وپروانه ساختمانی بزدوی صادر وتحویل می گردد.
طالبان اظهار داشت:برای اجرای این پروژه حدود چهار هزار متر فضای تجاری خریداری شده است وحدودا دوهزار متر دیگر نیز خریداری خواهد شد. اوتدارک یک فضای تجاری ، اقامتی و فرهنگی را عمده هدف این پروژه عنوان کرد ودر ادامه گفت:منزل ومحل شهادت شهید آیت ا....دستغیب نیز به عنوان یک محل فرهنگی دیده شده است.
ودر خاتمه از استاندار محترم فارس، دکتر قادری ، مهندس فعالی ، شهردار منطقه 8 ومهندس صفایی به جهت حمایت ویژه از این پروژه تشکروقدردانی کرد.
معاون عمرانی استانداری فارس نیز در این مراسم گفت حدود7 ماه است که آقای مهندس صادق عابدین استاندار محترم فارس این پروزه را شخصا پیگیری نمودند که امروز بحمداله عملیات اجرایی پروژه آغاز شد ایشان اظهار خشنودی کردند .درادامه گفت چنین پروژه های همچون پروژه های طرح توسعه احمد بن موسی (ع) که اکنون در حال اجرا است مشکلاتی را در مقطعی از زمان ایجاد می کنند، اما باید به این توجه نمود که برکات چنین پروژه های سال های به مردم خواهد رسید.
در پایان مهندس ممتحن مدیر عامل شرکت عمران وتوسعه فارس نام گذاری این پروژه به نام مجموعه نیکان رابه سبب قرارداشتن محل زندگی بزرگان چون شهید دستغیب ، محلاتی، ملاصدرای شیرازی عنوان کرد وافزود: این پروژه با پیگیرهای بسیاری از سوی مسولان مختلف چه در استانداری وچه در میراث فرهنگی وکمیسیون های مختلف ومیراث فرهنگی کشور به بحث وچالش گذاشته شد و تصمیم نهایی درباره آن به تصویب رسید وبه شیراز القا شد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top