یکشنبه 26 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

افتتاح وکلنگ زنی پروژه های توانمندسازی توسط معاون محترم راه وشهرسازی واستانداری محترم فارس

486 واحد مسکونی نوسازی شده توسط مردم ازمحل تسهیلات بافت های فرسوده به زودی افتتاح وبه بهره برداری می رسد.

محمودرضاطالبان با اعلام این خبر  افزود با بهره برداری ازاین تعداد واحد مسکونی که در مناطق بافت های فرسوده نوسازی شده در سطح استان فارس است پروژه های توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهر شیراز نیز با حضور معاون محترم وزیر راه وشهرسازی واستاندار محترم فارس ودیگر مقامات استانی افتتاح خواهد شد.                                                            
اوبا اشاره به این مطلب که خانه محله وکتابخانه محله سعدی از جمله پروژه های توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی شیراز می باشد خاطر نشان کرد: خانه محله سعدی با کاربری فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی با زیر بنای 196 متر مربع وکتابخانه بازیربنای 485 متر مربع احداث گردیده که زمین پروژه توسط شهرداری شیراز تامین شده است واعتبار آن بالغ بر 2030توسط شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری تامین شده است.                                                                                            
طالبان افزود در کنار بهره برداری از این پروژه هااجرای عملیات پروژه های جدید در راستای تواتنمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی شهر شیراز به لطف خدا آغاز شده است از جمله مدرسه راهنمایی 9کلاسه ، کتابخانه، فرهنگسرا وگارگاه اقتصادی مشاغل خانگی در منطقه سهل آباد و سالن ورزشی در محله مهدی آباد (کتس بس) می باشد.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top