جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

برگزاری اولین کارگاه آموزش سازمانها، نهادها وکنشگران دخیل در بهسازی ونوسازی

برگزاری اولین کارگاه آموزش سازمانها، نهادها وکنشگران دخیل در بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده در 28/3/91

شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس به نمایندگی ازشرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران کارگاه آموزشی به عنوان سازمانها، نهادها، کنشگران دخیل در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در سازمان راه وشهرسازی با حضور شهرداران  استان وکارشناسان مدیران شهری روز یکشنبه مورخ 28/3/91 برگزار نمود.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس:
محمود رضا طالبان مدیر عامل شرکت عمران ومسکن سازان درر ابتدا ضمن خوش آمدگویی نسبت به معرفی دوره های در راستای برنامه سالیانه آموزشی مدیران و کارشناسان شهری که توسط شرکت عمران وبهسازی شهری ایران در استان برگزار می گرددپرداخت.
سپس دکتر سیمین حناچی از ذکر آموزه های جلسه قبلی مدیریت مشارکتی به بررسی قوانین وآئیین نامه ودستور العمل هایی بافت فرسوده به نقش تاثیر گذار وفعال هرکدام از نهادهای دولتی در این موضوع خاص پرداخت  وبا مقایسه برنامه ریزی بافت های فرسوده در برخی کشورها توسعه یافته به نقاط قوت، ضعف مدیریت این چالش بزرگ پرداخت، به منظور تبادل وهم اندیشی پانل پرسش وپاسخ به مدت نیم ساعت با حضوراستادو کارشناسان ومدیران دوره برگزار می گردد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top