دوشنبه 27 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

اختصاص10 میلیارد ریال اعتبار به بافت فرسوده لار

مهندس کیانپور، معاون راه وشهرسازی ومدیرکل شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به همراه  مهندس طالبان مدیر عامل شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس از بافت های فرسوده لارستان بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس پس از این بازدید که چند ساعتی به طول انجامید،فرماندار لارستان و فدایی مدیر کل راه و شهرسازی ،شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر لار در جلسه ای که پیرامون وضعیت بافت فرسوده لار تشکیل شد از آخرین وضعیت و معضلات این بافت سخن گفتند.
مسولین این شهرستان هم چنین ضمن بیان مشکلات و معضلات بافت های فرسوده شهری ، خواستار ساماندهی و تخصیص اعتبار بیشتر برای بافت فرسوده و عمران شهری لارستان شدند که این موضوع در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
دراین نشست که به منظور حل معضلات بافت فرسوده لارستان  برگزار شده بود ،  مهندس طالبان در پاسخ   به درخواست های مسولین این شهرستان ، خواستار ارائه طرح های پیشنهادی به شرکت عمران ومسکن سازان فارس شد و گفت : پس از ارائه  طرح های پیشنهادی ، با بررسی های که انجام خواهد شد ، سعی در حل معضلات بافت های فرسوده لار خواهیم کرد.
معاون وزیرراه وشهرسازی نیز دراین نشست تاکید کرد که درصورت تأمین زمین برای ساخت 100  واحد مسکونی برای ساکنین بافت فرسوده و تملک منازل این بافت از سوی شهرداری لار، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران نیز تسهیلات ساخت  مسکن دراختیار شهرداری لار قرار خواهد داد.در پایان هم چنین مقرر گردید شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران با مشارکت شهرداری پس از اخذ مجوز ازسازمان میراث فرهنگی، محورتاریخی و رواق بیرونی بازار قیصریه وسنگ فرش جنب این بازار را ساماندهی کند.این گزارش حاکی از آن است که برای این مهم از سوی معاون وزیر راه شهرسازی 5 میلیارد ریال درفازاول اختصاص یافت که 2میلیارد ریال آن جهت اجرای رواق  ضلع جنوبی بازار لارستان، 2میلیاردریال جهت اجرای کف سازی محور غربی بازار1میلیارد ریال جهت اجرای سنگ فرش محور میدان مدرس تا چهارراه پیروزی اختصاص داده شد گفتنی است مابقی اعتبار جهت اجرای سنگ فرش محور میدان مدرس تا چهارراه پیروزی از سوی شهردار لار وسازمان میراث فرهنگی تامین می گرددوهمچنین مقررشدپس از اجرای شدن نامبرده 5 میلیارددیگر جهت اتمام پروژههای مذکوراختصاص یابد
گفتنی است شهرلار که در جنوب استان فارس واقع شده است 128 هکتار بافت فرسوده مصوب دارد و کاروانسرای گلشن ، بازار قیصریه ، دهن شیر بازار و خانه کهن توکلی از جمله اماکن تاریخی لار هستند.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top