دوشنبه 27 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

ارایه تسهیلات از منابع داخلی بانک ها برای نوسازی بافت فرسوده

درسال جاری 100هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده برای نوسازی خود از منابع داخل بانک های تسهیلات دریافت می کنند.
مجید کیان پورمعاون وزیر راه وشهرسازی در گفت گو با ایسنا ، درباره تعداد واحدهایی که امسال در بافت های فرسوده احیا می شوند، اظهارکرد :در سال جاری برنامه پرداخت تسهیلات به 200هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده را پیش بینی کرده ایم.وی ادامه داد:صد هزار واحد از محل خط اعتباری مسکن مهر که از طریق مسکن مهر پرداخت می شود تسهیلات دریافت می کنند.
وی ادامه داد:سازندگان ، انبوه سازان و افراد ذی صلاح می توانند افراد واجد شرایط برای دریافت تسهیلات را معرفی کنند.چنانچه زیر پنجواحد باشد در ابتدا نیازی به معرفی افراد نیست ومی توانند در پایان ساخت وساز در مرحله فروش اقساطی افراد را معرفی کنند.
چنانچه زیر پنچ واحد باشد در ابتدانیازی به معرفی افراد نیست ومی توانند در پایان ساخت وساز در مرحله فروش اقساطی افرادرا معرفی کنند.
کیان پوردر ادامه با بیان این که درموارد بالای پنج واحد، افراد واجد شرایط در سه مرحله باید توسط سازندگان وانبوه سازان معرفی شوند، خاطر  نشان کرد:افراد واجدشرایط کسانی هستند که فر((ج)) آن های سبز بوده وپیش از این از دولت زمین یاوام یارانه دار دریافت نکرده باشند.
معاون وزیر راه وشهرسازی درباره نرخ تسهیلات این صد هزارواحد، گفت: نرخ تسهیلات در کلانشهرتهران 9درصد، در مراکز استان ها هفت درصد ودر سایر شهرها نیز چهاردرصد است.
وی درباره مساحت بافت فرسوده تهران بیان کرد در کلیه مناطق شهرتهران به جزدومنطقه بافت فرسوده به مساحتی نزدیک سه هزارو268 هکتار وجوددارد.
معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: ازطریق بانک مرکزی بین بانکهای عامل ملی، ملت ، سپه ، تجارت ، رفاه وصادرات توزیع شده است.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top