دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

سکونتگاههای غیررسمی شیراز ایمن می شوند

طرح طرد افراد بیگانه وارتقاء امنیت اجتماعی در محلات سهل آباد، مهدی آباد

 کتس بس  وسعدی به صورت ویژه در اولویت قرارمی گیرد
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان  استان فارس  ،ستاد شهرستانی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شیراز با حضورکلیه اعضا این ستاد در فرمانداری برگزارد گردید که در این نشست بر طرد افراد بیگانه وارتقاء امنیت اجتماعی تاکید فراوانی گردید.
اعضاء این ستاد همچنین مقرر کردند جمع آوری معتادان پرخطر وفروشندگان مواد مخدر در سکونتگاههای غیررسمی شیراز در اولویت نیروانتظامی قرار گیرد
راه اندازی خط اتوبوسرانی ویژه محله سهل آباد، بررسی وحل معضلات روشنایی معابر مهدی آباد استقرار کیوسک مطبوعات در مهدی آبادوسهل آباد ، برگزار ی نمایشگاههای فصلی در این محلات از پیگیری مصوب ستاد شهرستانی توانمند سازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شیراز است.                                                                                    
بر اساس این گزارش ، عملیاتی کردن طرح توانمند ساز اجتماعی در محله سهل آباد استقرار اورژانس اجتماعی 123 در محله مهدی آباد (کتس بس)، شناسایی افراد آسیب دیده وارائه خدمات این به قشر وپیگیری تشکیل شورای حل اختلاف در محله مهدی اباد (کتس بس) وسهل آباد وسعدی نیز از دیگر مواردی بوده که در صورتجلسه ستاد شهرستانی توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شیراز به ثبت رسیده است.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top