سه شنبه 29 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

مهاجرت به شیراز معضل است

پدیده مهاجرت به شیراز در حال تبدیل شدن به یک مشکل در این کلانشهر است. این پدیده از نبود کار مناسب در روستاها وشهرهای اطراف ناشی شده است .
مشکل عمده ناشی از این مهاجرت ها از انجا شروع می شود که افرادی بافرهنگ های متفاوت نسبت به فرهنگ شهروندی در شیراز به این شهرواردمی شودند. این تفاوت وتضاد فرهنگی سر منشابسیاری از مشکلات بعدی ایت که در عرصه های امنیتی ، اجتماعی ، فرهنگی ، آموزش واقتصادی نمود دارند. در این بین هدف ارزش گذاری به یک فرهنگ خاص با یکسان سازی فرهنگ مهاجران با شهروندان شیرازی نیست بلکه لازم است برای پیشگیری از بروزآسیب ها در شیراز فرهنگ مهاجران  به فرهنگ شهروندی نزدیک شود. این مهم باید در قالب برنامه های مدیریت شهری وبه محض ورود مهاجران به شهر عملی شود در غیر این صورت وضعی را که اکنون شاهدیم پیش رو خواهد بود.
 سکونت اغلب افراد مهاجر به شیراز به دلیل نداشتن توانایی مالی لازم ، باعث بروز پدیده دیگری به نام حاشیه نشینی است وبسیاری از مهاجران با سکونت در حاشیه ها، آلونک ها وخانه های خلام ساز، به رشد وگسترش سکونتگاههای غیررسمی در شیراز دامن می زنند و برای امرار معاش مجبور هستند به مشاغل کاذب یا هر کار درآمد زایی تن بدهند که نتیجه  آن اتفاقی است که اکنون در اغلب  مناطق حاشیه ای شیراز با آن روبه رو هستیم، در حالی که افراد ساکن در هر محله باید به محل سکونت خود علاقه مند باشند وبرای حفظ آن از هر نوع آسیبی تلاش جدی داشته باشد . انتظار می رود با ارائه برنامه ها ودورههای آموزش، مشاوره وبازپروری تلاش کنیم تاثیرات منفی حضور مهاجران در شیراز خنثی شود. نمونه این اقدام چند ماهی است در محله سهل آباد در دست انجام است، ساکنانآنجا در یافته اند که روستانشینی و شهر نشینی هر یک آداب و ادبیات خاص خودرا دارد وباید به آن پایبند باشند وبه جرات می توان ادعا کرد بین 40 تا50 درصد ناهنجاری ها در این کلانشهر از پدیده مهاجرت های بی رویه و تضادهای فرهنگی بین میزبان  ومیهمان ناشی شده است.
مهاجرت در برخی مقاطع زمانی یا مکانی ساختار شهری را به هم می ریزد و آشفتگی ایجاد می کند.به عنوان نمونه پرت کردن زباله از درون ماشین  به خیابان زندکه محور اصلی شیرازاست وبرای شهروندان اصیل قداست دارد یا ریختن زباله داخل جوی کنار خیابان ویا بی اعتنایی به مقررات وقوانین راهنمایی ورانندگی و مسافر کشی غیر مجاز از این جمله هستند که در مجموع شیراز را با مشکلات امروزی درگیر کرده اند. اقداماتی که شاید یک شهروند اصیل شیرازی ان را انجام ندهد. مشابه این نمونه های ابعاد دیگر اقتصادی، اجتماعی ، زیست محیطی  وفرهنگی را هم در بر می گیرد برای پیشگیری از بروز این آسیب ها باید با ایجاد مشاغل پایدار در روستاها وشهرهای کوچک ازمهاجرت بیشتر به شیراز جلوگیری کرد ودر صورت غیر قابل کنترل بودن این پدیده با اعمال مدیریت شهری ورود وسکونت آنها در شیراز ساماندهی شود تا با کاهش بار منفی پدیده مهاجرت ، بتوانیم به عنوان یک فرصت از حضور مهاجران به نفع شهر بهره ببریم،در کل روند کنونی بیانگرآن است که در زمان ورود میهمانان ومهاجرا درشیراز، وجود تفاوت های به آنان گوشزدنشده وبی اعتنا به واقعیت ها وآسیب های احتمالی ،زمینه ورودآنهابه شیرازفراهم شده است.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top