دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

مهندس روستا، مدیرکل دبیرخانه ستاد ساماندهی وسکونتگاه های غیر رسمی کشور

مهندس روستا، مدیرکل دبیرخانه ستاد ساماندهی وسکونتگاه های غیر رسمی کشور از روند اجرای پروژه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی، کالبدی  و.... در سکونتکاههای غیررسمی شیراز ابراز خرسندی کرد وگفت : استان فارس وبه ویژه شهر شیراز در حوزه ساماندهی اسکان گاه های غیررسمی در کشورپیشگام است .

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس روستاافزود: در سال 86 اولین مطالعات این حوزه مصوب گرددید که این موضو ع شیراز را پیشگام کرد وباعث گردیده ازمحل اعتبارات ملی برای این مهم بودجه های در نظر گرفته شود.

مدیر کل دبیرخانه ستاد ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی کشور خاطر نشان ساخت. تشکیل خانه محله در شیراز به عنوان اولین تجربه ایران در زمینه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی همواره مورد توجه والگوی دیگر استان ها بوده است وی یادآور ساخت : نگرش ورویکرد توانمند سازی در شهر شیراز خوب نهادینه شده است که این موضوع همکاری سایر دستگاه های مدیریت شهری رابه همراه داشته است.

مهندس روستا اظهار داشت: بحث خانه محله که در سه محله سعدی ، سهل آباد، ومهدی آباد(کتس بس) یک شاهکارمدیریت شهری است وتعامل مردمی را نیز در حوزه توانمند سازی وارد کرده است.

 وی همچنین اظهار داشت: خانه محله توانسته خدمات متنوع ومتفاوتی راه به مردم ارائه دهد ونشان می دهد توانمند سازی به دنبال ایجاد ساخت وساز جدید نیست بلکه از طریق احداث پروژه های مطالع شده توانمند سازی  رادراین بافت ها به انجام رساند.

روستا گفت : توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی بر زندگی مردم و ابعاد گوناگون تاثیرات بالایی داشته است .

وی در پایان گفت:محله سعدی تنها سکونتگاهاه غیررسمی در ایران است که دارای بافت میراثی است.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top