دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

پس از بازگشایی پاکات ؛ پیمانکار پروژه تجاری مسکونی همت مشخص گردید

پس از بازگشایی پاکات پیمانکارپروژه تجاری - مسکونی همت مشخص گردید.
بازگشایی پاکات انتخاب پیمانکار اجرای فونداسیون اسکلت بتنی تجاری ومسکونی همت در تاریه سیزدهم آذرماه برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس، در مراسم بازگشایی پاکات انتخاب پیمانکار اجرای فونداسیون اسکلت بتنی که با حضور مدیر عامل شرکت، معاونت ادرای ومالی ، معاونت فنی و مدیر مالی شرکت در دفتر مدیر عامل راس ساعت 13 برگزارشد ،پس از بازگشایی برنده مناقصه شرکت آریان باستان مشخص گردید.

 

در این خصوص هم چنین مقرر شد این شرکت پس از انجام اقدامات قانونی کار خود را شروع کند.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top