یکشنبه 24 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

پس از بازگشایی پاکات مناقصه در شرکت عمران و مسکن سازان فارس ؛


 

شریک راه اندازی دومین وسومین دفاتر خدمات نوسازی در شیراز معرفی شد

پس از بازگشایی پاکات برنده مناقصه راه اندازی دومین و سومین دفاتر خدمات نوسازی در شیراز معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فار س، در راستای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر شیراز و درمراسم بازگشایی پاکات انتخاب شریک راه اندازی دفاتر تسهیلگری (خدمات نوسازی) در محلات نادر (ذوالانوار) و قاآنی شمالی که با حضور مدیر عامل شرکت ، معاونت اداری ومالی ، معاونت فنی و مدیر مالی شرکت در دفتر مدیر عامل راس ساعت 13 دیماه برگزار شد، پس از بازگشایی پاکات، برنده مناقصه شرکت مهندسین مشاور ساختمان و صنعت ایران و شرکت فرا سازان معین شهر راز مشخص گردید.

بر اساس این گزارش، با توجه به بحرانی بودن استان فارس در برابر عوامل طبیعی، بالا بودن تراکم جمعیتی در محله های قدیمی  و وجود معابر با عرض نامناسب از دیگر عوامل تاثیر گذار در تسریع تخریب بافت های فرسوده است که نیاز به ارائه راهکارهای مناسبی از سوی مسئولان دارد .

گفتنی است براساس روند نوسازی بافت های فرسوده و با هماهنگی شورای اسلامی شهر شیراز ،راه اندازی اولین دفتر تسهیلگری و تصویب طرح منظر در محله چوگیا نیز صورت گرفته است که در قالب 86پروژه درشهرستان شیراز اجرایی می شود.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فار س، در راستای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر شیراز و درمراسم بازگشایی پاکات انتخاب شریک راه اندازی دفاتر تسهیلگری (خدمات نوسازی) در محلات نادر (ذوالانوار) و قاآنی شمالی که با حضور مدیر عامل شرکت ، معاونت اداری ومالی ، معاونت فنی و مدیر مالی شرکت در دفتر مدیر عامل راس ساعت 13 دیماه برگزار شد، پس از بازگشایی پاکات، برنده مناقصه شرکت مهندسین مشاور ساختمان و صنعت ایران و شرکت فرا سازان معین شهر راز مشخص گردید.

بر اساس این گزارش، با توجه به بحرانی بودن استان فارس در برابر عوامل طبیعی، بالا بودن تراکم جمعیتی در محله های قدیمی  و وجود معابر با عرض نامناسب از دیگر عوامل تاثیر گذار در تسریع تخریب بافت های فرسوده است که نیاز به ارائه راهکارهای مناسبی از سوی مسئولان دارد .

گفتنی است براساس روند نوسازی بافت های فرسوده و با هماهنگی شورای اسلامی شهر شیراز ،راه اندازی اولین دفتر تسهیلگری و تصویب طرح منظر در محله چوگیا نیز صورت گرفته است که در قالب 86پروژه درشهرستان شیراز اجرایی می شود.

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top