دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

رئیس پایگاه داده های اجتماعی وزارت کشور ازفعالیت های عمران وبهسازی شهری تقدیر کرد

موفقیت شیراز در ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی

رئیس پایگاه داده های اجتماعی ورازت کشور به همراه مدیرکل امور اجتماعی استانداری فارس با حضور در خانه محله سهل آباد از نزدیک با نحوه فعالیت در سکونتگاه های غیررسمی شهر شیراز آشنا شد و از اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص تقدیر بعمل آورد .

به گزارش دبیرخانه ستاد استانی توانمندسازی، در این بازدید مراحل شکل گیری خانه محله هئیت امنا و فعالیت های صورت پذیرفته در این محله توسط عباس زاده مدیر دبیرخانه ستاد استانی توانمند سازی عمران ومسکن سازان فارس و خانم دیانت مسئول خانه محله سهل آباد به صورت کامل تشریح شد. 

در ادامه این بازدید صادقی رئیس پایگاه داده های اجتماعی ورازت کشور نیز ضمن تشکر از فعالیت های صورت گرفته گفت: هیچ استانی به این شکل که در فارس عمل شده فعالیت ها را به سمت وسوی مسایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سوق نداده  که در این راه خوشبختانه شاهد موفقیت های بسیاری بوده ایم.

صادقی افزورد: این فعالیت ها در سکونتگاه ها با توجه به حساسیت ویژه باید هدف دارو منسجم باشد و با مساعدت کلیه متولیان انجام پذیرد چرا که در این راه استان فارس موفقیت خوبی بدست آورده است.

وی در پایان گفت: در این خصوص  برگزاری همایش در شیراز جهت ارائه تجربیات و تبادل نظر در سکونتگاه ها بسیار می تواند موثر باشد که  امیدواریم هرچه زودتر این مهم تحقق یابد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top