دوشنبه 27 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

احداث 4 خانه محله در محلات کوشک میدان، پای کتا، شیخ علی چوپان و ده پیاله

   جلسه بررسی آخرین مصوبه ستاد استانی توانمند سازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی درخصوص احداث خانه محلات (کوشک میدان،پای کتا،شیخ علی چوپان وده پیاله باحضورشهردار شیراز، مشاورشهردار، شهرداران مناطق9،7،3،5،2 ومدیرعامل ومدیربافت فرسوده شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس مورخ92/2/24 در دفتر شهردار برگزارگرددید.


به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس در این جلسه مقررشد جلسه هیات امناءتوسط شهرداران مناطق مذکور حداکثریک هفته برگزار گردد.

وهمچنین مکان یابی وتعیین محل احداث خانه در محلات فوق توسط شرکت عمران ومسکن سازان ، شهرداران مناطق2، 5،و مشور شهردار ظرف مدت 15روزصورت پذیرد.

مهندس پاک فطرت گفت:لزوم گسترش فرهنگ شهروندی رفع مشکلات اجتماعی-فرهنگی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی با توجه به کمک شرکت عمران ومسکن سازان فارس توسط شهرداران مناطق تاکید کرد وی خاطر نشان کرد جلوگیری از گسترش سکونتگاههای غیررسمی وساخت وساز غیر مجاز به صورت جدی وهم گام با فعالیت های توانمندسازی باید توسط شهرداران مناطق کنترل گردد.

ودر ادامه نیز مقررگردید واحد توانمندسازی درهریک از شهرداری های مناطق تشکیل گردد وگلنک زنی 4 خانه محله فوق نیز دریک روز خاص صورت پذیرد

 

 ودرپایان نیز آقای امینی مشاور شهردار به عنوان رابط 4 محله مصوب وشرکت عمران ومسکن سازان معرفی گردید.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top