یکشنبه 24 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

برنامه ریزی خانه محلات جدیدالاحداث

نشست مسولان ومدیران شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس با بهزیستی مرگز بهداشت ،معاونت اجتماعی انتظامی فارس ، کارشناسان ومشاوران شهرداری های مناطق 2 گانه پیرامون خانه های محلات جدید الاحداث در شیراز برگزارشد .                  

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس، در این نشست مقرر شد احداث خانه محله کوشک میدان توسط شهردارمنطقه پس از تصویب مکان توسط هیات امناء با سرعت صورت بپذیرد.

 

براساس این گزارش برگزاری برنامه های آموزش از سوی مرکزبهداشت شهدای والفجر برای خانه محله پای کتا نیز اجرا گردد.                             

 

هم چنین در این نشست مقرر شد اولین جلسه هیات امناءهریک از محلات حدت اکثر تا تاریخ 15 مرداد سال جاری برگزار گردد

 

گفتنی است دراین نشست توافق شد تا هنگام احداث خانه محله در مناطق شیخ علی چوپان ، ده پیاله و پای کتا مکان تشکیل جلسات توسط شهردار منطقه مشخص گردد.      

 

قابل ذکر است دراین نشست هیات امنای هر محله شامل شهردار منطقه ، معاون فرهنگی شهرداری، سازامان احیاء  ونوسازی بافت فرسوده، نیروی انتظامی ، مرکز بهداش منطقه مربوط شورا یار محل، معتمد محل، روحانی محل،بهزیستی ، کمیته امداد وفنی وحرفه ای تعریف شدند.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top