دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

جلسه بررسی مشکلات محله سهل آباد

جلسه ای درخصوص بررسی ورفع مشکلات محله سهل آباد با حضور شهردارمنطقه  هفت،مدیر املاک شهرداری ، مدیرعامل ومدیر بافت فرسوده شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس  ومدیر خانه محله سهل آباد در شهرداری برگزار گردید.

 


به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان دری این نشست طالبان در ابتدا توضیحاتی پیرامون فعالییت ها اقتصادی واجتماعی در شرف انجام دراین محله وهمجنین تهیه پرششنامه در ده محله ارائه نمود.                                                

معصومی شهردار منطقه هفت انجام فعالییت های بیشتر در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی دار در محله سهل آباد خواستار شد ومقرر گردید ایشان جهت ترغیب وتشویق بیشتر ساکنین برای برگزاری دوره های خاص آموزش مکان مناسب در اختیار ایشان قراردهد

   در این جلسه مقررگردیددر محله مکانی جهت برگزاری دورههای خاص توسط شهرداری در اختیار گذاشته شود وهمچنین مدیریت کتابخانه وکارگاه اقتصادی مشاغل خانگی که به تازگی توسط معاون محتر وزیرراه وشهرسازی افتتاح شده زیر نظر هئیت امنا ومدیر خانه محله شروع به کار نماید.ضمنا در خصوص تعریض خیابان اصلی سهل آباد روند اداری آن توسط املاک منطقه 7 انجام شده تا تعریض در اسرع وقت با مشارکت ساکنان انجام تا مشکل تردد که یکی از خواسته های اصلی وبحق اهالی است  مرتفع گردد.

 

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top