جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

در اولین جلسه هیات امنای محله کوشک میدان و با حضور برخی از مسئولان

هیات امنای محله کوشک میدان معرفی شدند.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس اولین جلسه  هیات امنای محله کوشک میدان با حضور مهندس اکبری شهردار منطقه5 ، پاک فطرت نماینده معاونت فرهنگی واجتماعی شهرداری شیراز، عباس زاده مدیر بافت فرسوده و مشتاقی مدیر توانمندسازی وسکونتگاه های غیررسمی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس ودیگر مسوولین برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان استان سفارس اولین جلسه  هیات امنای محله کوشک میدان با حضور مهندس اکبری شهردار منطقه5 ، پاک فطرت نماینده معاونت فرهنگی واجتماعی شهرداری شیراز، عباس زاده مدیر بافت فرسوده و مشتاقی مدیر توانمندسازی وسکونتگاه های غیررسمی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس ونمایندگانی از کمیته امداد، سازمان فنی وحرفه ای ، اداره بهزیستی ، نیروی انتظامی ، اعضای شورای و روحانی محل در شهرداری منطقه 5 برگزار گردید.

در  ابتدا این نشست ، مشتاقی مدیر توانمندسازی وسکونتگاههای غیررسمی به شرح قوانین و مقررات و مستندات موجود در خصوص سند توانمند سازی ملی پرداخت.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از مجموعه اقدامات صورت گرفته شرکت که در راستای توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در محلات سهل آباد، مهدی آباد(کتس بس)و سعدی در سال های اخیر  پرداخت که با موافقت حاضرین مقرر شد اعضاء بازدیدی از خانه محله سهل آباد که نمونه موردی موفق می باشد داشته باشند.

مشتاقی هم چنین با معرفی اعضای هئیت امنای محل به تشریح وظایف هریک ازاعضاءپرداختند، و به عنوان مرحله اول از اقدامات توانمند سازی و تشکیل جلسات هئیت امنا با حضور کلیه اعضا وبه صورت منظم و هردو هفته برگزار شود و همچنین  حضور مدیران ارشد ارگانها در این جلسات به صورت ماهیانه الزامی گردید.

در این نشست همچنین مقررگردید به منظور آموزش اعضای هئیت امناء  و ارگانهای مرتبط با موضوع، کارگاه های آموزشی توسط متخصیص  و با کمک شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس برگزار شود و بروشورهای آموزشی نیز تهیه گردد ودر اختیار کلیه اعضا قرار گیرد تا با اهداف و مجموع اقدامات فرآیند توانمند سازی سکونتگاه ها آشنایی بیشتری حاصل شود .

درپایان مقرر گردید پس از تصویب نقشه های خانه محله توسط شهرداری ساخت خانه محله هرچه سریعتر آغاز گردد و در جلسه بعدی دبیرخانه ستاد توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی مشخص شود و به هئیت امنا معرفی گردد تادر جلسات بعدی تعامل بین ساکنین محله و هئیت امنای محله به نحو احسن صورت پذیرد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top