دوشنبه 27 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

جلسه هیات امنای خانه محله مهدی آباد (کتس بس)درخانه محله برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس جلسه  هیات امنای خانه محله مهدی آباد(کتس بس) با حضور مهندس احمد زاده شهردار منطقه9، ، مشتاقی مدیر توانمندسازی وسکونتگاه های غیررسمی،نژداغی کارشناس شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس ونمایندگانی از کمیته امداد، سازمان فنی وحرفه ای ، اداره بهزیستی ، نیروی انتظامی ، سازمان مدیریت پسماند، معاونت فرهنگی شهرداری شیراز واداره بهداشت درخانه محله برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس جلسه  هیات امنای خانه محله مهدی آباد(کتس بس) با حضور مهندس احمد زاده شهردار منطقه9، ، مشتاقی مدیر توانمندسازی وسکونتگاه های غیررسمی،نژداغی کارشناس شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس ونمایندگانی از کمیته امداد، سازمان فنی وحرفه ای ، اداره بهزیستی ، نیروی انتظامی ، سازمان مدیریت پسماند، معاونت فرهنگی شهرداری شیراز واداره بهداشت در شهرداری منطقه 9 برگزار گردید.

 

در  ابتدای این نشست ، مشتاقی مدیر توانمندسازی وسکونتگاههای غیررسمی به شرح مجموعه اقدامات صورت گرفته وبررسی مسائل ومشکلات موجوددر محله وتدوین برنامه به منظور رفع این مشکلات پرداخت.

 

 در این نشست مقررگردیدجلسات هیات امنا بصورت منظم برگزارشده ومصوبات هرجلسه توسط دستگاههای ذیربط به جدیت پیگیری گردد.

در پایان مقررگردید:وضعیت آب شرب محله وسیستم دفع فاضلاب وهمچنین احداث خیابان 35 متری موجود در محله

 

به منظور ساماندهی کالبدی، اجتماعی واقتصادی توسط شهرداری ودیگر ارگانها هرچه سریعتر پیگیری گردد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top