دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

جلسه هیات امنای خانه محله سهل آباد برگزار گردید

   به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس جلسه هیات امنای خانه محله سهل اباد با حضور مهندس مشتاقی مدیر توانمند سازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی ، اعضای هیات امنا، نمایندگانی از شهرداری منطقه7،سازمان فنی وحرفه ای، ادراه بهزیستی ، نیروی انتظامی ، معاونت فرهنگی شهرداری شیراز در خانه محله برگزار گردید.

 

.  به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس جلسه هیات امنای خانه محله سهل اباد با حضور مهندس      مشتاقی مدیر توانمند سازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی ، اعضای هیات امنا، نمایندگانی از شهرداری منطقه 7،سازمان فنی وحرفه ای، ادراه بهزیستی ، نیروی انتظامی ، معاونت فرهنگی شهرداری شیراز در خانه محله برگزار گردید

 در ابتدای این نشست مقررگردید زمین مورد احداث درمانگاه سهل اباد که توسط شهرداری تعین شده در اختیاریکی از خیرین قرارگیرد.

در این نشست مقرر گردید: کل برنامه های آموزشی که در کتابخانه برگزار می گردد توسط مسول کتابخانه طی مکاتبه ای به کمیته امداد جهت برگزاری دوره های آموزشی ارائه گردد. همچنین در خصوص کلاس های نهضت سودآموزی نیز مقرر گردید ثبت نام صورت پذیر وسپس آموزش وپرورش نسبت به برگزاری کلاس ها اقدام نماید.

 دراین نشست نمایندگان سازمان فنی وحرفه ای وکمیته امداد اعلام نمودند که برنامه های آموزشی جدید از اوایل مهرماه برگزار می گردد.در ادامه نیز خانم شیراز نماینده کمیته امداد خاطر نشان کرد: به اقرادی که دروزه های آموزشی را گذراندن وموفق به اخذ مدرک ازسوی فنی وحرفه ای شده انید از سوی کمیته به آنها وام تعلق می گیرد.

درپایان این جلسه به پشنهاد هیات امناءمقررگردید جهت نام گذاری کتابخانه سهل آباد به نام شهدای سهل آباد مکاتبه به اداره کل کتایخانه های استان ارسال گردد.وهمچنین کلیه برنامه های آموزش کتابخانه هم با هماهنگی خانم دیانت مدیرخانه محله صورت پذیرد.طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top