دوشنبه 27 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

برگزاری اولین جلسه هیات امنای خانه محله ده پیاله

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس:اولین جلسه هیات امنای خانه محله دهپیاله با حضور کارشناسان شرکت عمران ومسکن سازان ، کارشناسان شهرداری منطقه 2، در مسجد صاحب الزمان واقع در دهپیاله برگزارگردید.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس:اولین جلسه هیات امنای خانه محله دهپیاله با حضور کارشناسان شرکت عمران ومسکن سازان ، کارشناسان شهرداری منطقه 2، در مسجد صاحب الزمان واقع در دهپیاله برگزارگردید.

در ابتدا ی جلسه اعضای هیات امنای محله تعیین گردید.ومقرر گردید تا زمان ساخت وبهره برداری از ساختمان خانه محله، برنامه های آموزشی و مشاوره ای وکلیه فعالیت های خانه محله دریک از مدارس واقع در محله صورت پذیرد همچنین مقرر شدتوسط ساکنین ظرف مدت 3روز مدیرخانه محله ودبیرهیات امنا معرفی گردد.

درادامه  مقرر گردید: از سوی ارگانهای وسازمانهای  کارشناسان خود را جهت حضور درکلیه جلسات هیات امنا معرفی نمایند و کلیه دستگاه های نیز برنامه اقدامات آتی خودرا برای 6 ماه آینده در جلسه بعدی هیات امنا ارائه نمایند.

 در پایان جلسه ساکنان محله به بیان اولویت های موجود ومعضلات  محله پرداختند وخواستار برنامه ریزهای عاجل نمودند.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top