دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

جلسه هیات امنای خانه محله مهدی آباد (کتس بس)در خانه محله برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان  فارس: جلسه هیات امنای خانه محله مهدی آباد(کتس بس) مورخ 92/7/8با حضور معاونین وکارشناسان شهرداری منطقه9،مهندس مشتاقی مدیر توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی  وکارشناسان شرکت عمران و مسکن سازان  در خانه محله برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان  فارس: جلسه هیات امنای خانه محله مهدی آباد(کتس بس) مورخ 8/7/92 با حضور معاونین وکارشناسان شهرداری منطقه9،مهندس مشتاقی مدیر توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی  وکارشناسان شرکت عمران و مسکن سازان  در خانه محله برگزارگردید.

 درابتدا جلسه با توجه به اتمام برنامه های 6 ماهه اول سال 92، برنامه 6 ماهه دوم سال نیز توسط ارگانهای مختلف ارائه گردید.

وهمچنین مقررشد ، با توجه به اولویت بندی مسائل ومشکلات موجود در محه در جلسات بعدی از مدیران ارشد ارگانها بصورت ویژه دعوت کرد تاردجلسه هیات امنا حضور بهم رسانند.

درپایان مقررشد: با توجه به مصوبات صورتجلسه  وتدوین شرح خددمات خانه محله ، هماهنگی بیشتری با ارگانهای جهت در اختیار گذاشتن مربی ویا فضای برگزاری دوره ها صورت پذیرد.

 

 طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top