جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

آموزش وترغیب ساکنان بافت های فرسوده شهری محله مهدی آباددر مسجد امام رضابرگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس جلسه آموزش ساکنین محله مهدی آباد روز یک شنبه بعد ازنمازمغرب وعشاء وتلاوت آیاتی از قرآن برگزار گردید. جناب آقای مهندس مشتاقی  مدیر دفترتوانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس جلسه آموزش ساکنین محله مهدی آباد روز یک شنبه بعد ازنمازمغرب وعشاء وتلاوت آیاتی از قرآن برگزار گردید. جناب آقای مهندس مشتاقی  مدیر دفترتوانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی ، پس از خوشامدگویی به حاضرین معرفی وتوضیحی در خصوص اقدامات توانمندسازی که تاکنون توسط شرکت وارگان های مربوط صورت گرفته پرداخت و از کلیه سازمانها وارگانهای ذیربط تشکروقدردانی نمود.

مشتاقی گفت: هدف از طرح شناسایی مهارت های شغلی ساکنین ونیازهای مهارت آموزی متقاضیان به گونه ای که به نفع ساکنین واهالی محدوده باشد.مشتاقی  به لزوم توجه ویژه به سکونتگاههای غیررسمی وبافت فرسود  اشاره کرد وافزود این جلسات آموزشی گامی در راستای پیشگیری از مشکلات اینده ساکنین وهمچنین دستیابی به اطالاعات وآمارها ونیازهای مهارتی ساکنین محله می باشد.

 در ادامه این نشست مشتاقی افزود مردم در اجرای این طرح  نقشی کلیدی دارند و بدون همکاری ساکنین و اهالی محل طرح به صورت مطلوب اجرا نمی گردد. خانه محله  در پی ايجاد فضايي هست تا تمامي مردم براي محله خود مشاركت كنند و پس ازتوضیحات لازم وآموزش ،پرشسنامه ها وتراکت های تهیه شده بین ساکنین توزیع گردید.

 

در انتهای جلسه به سوالات حاضرین پاسخ لازم داده شد.طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top