یکشنبه 24 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

برگزاری جلسه هیات امنای خانه محله سهل آباد

 به گزارش روابط عمومی شرکت عمان ومسکن سازان استان فاس:جلسه هیات امنای خانه محله سهل آباد مورخ92/8/9 در مکان خانه محله با حضور کارشناسان شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس ، فرمانداری ، اداره بهزیستی ، سازمان احیاءونوسازی بافت های فرسوده شهرداری، ادراه  بهداشت ونیروی انتظامی وشورایاران محله برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی شرکت عمان ومسکن سازان استان فاس:جلسه هیات امنای خانه محله سهل آباد مورخ92/8/9 در مکان خانه محله با حضور کارشناسان شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس ، فرمانداری ، اداره بهزیستی ، سازمان احیئونوسازی بافت های فرسوده شهرداری، ادراه  بهداشت ونیروی انتظامی وشورایاران محله بگزار گردید.

 در ابتدای جلسه بر اساس مصوبات جلشه مقررگردید: درخصوص طرح تملک به منظور تعریض معبر اصلی محله و جابه جایی تیرهای چراغ برق هماهنگی های لازم با شهرداری انجام گیرد.همچنین مقرر گردید :طالبان رئیس محترم اداره بافت فرسوده ،معصومی شهردار منطقه 7 تدابیر لازم در خصوص بهسازی ونوسازی بافت فرسوده این محله اتخاذ کنندوطرحی ویژه تهیه گردد.

درپایان جلسه مقررشد. در جلسه بعدی هیات امنا از نمایندگان هلال احمر، آموزش وپرورش وریاست محترم اداره ورزش وجوانان دعوت به عمل آید.

 

 طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top