دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

آموزش وترغیب ساکنان بافت های فرسوده محله پای کتا

به گزارش روابط عمومی: جلسه آسیب­ شناسی و بررسی مسائل و مشکلات موجود در محله  با محوریت تشریح طرح توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه­ها در محلات شهر شیراز، در خانه یکی از ساکنان محله، با حضور جمع کثیری از بانوان ساکن در محله برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی: جلسه آسیب­شناسی و بررسی مسائل و مشکلات موجود در محله  با محوریت تشریح طرح توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه­ها در محلات شهر شیراز، در خانه یکی از ساکنان محله، با حضور جمع کثیری از بانوان ساکن در محله برگزار گردید.

 طی جلسه، خانم مهندس نژداغی کارشناس توانمندسازی سکونتگاه­های غیررسمی شرکت عمران و مسکن­سازان، ضمن ارائه اقدامات صورت گرفته تا کنون، به توضیح برنامه اقدامات آتی شرکت در همکاری با کلیه ارگان­های مرتبط با امر توانمندسازی پرداخت وتاکید کرد مردم در اجرای این طرح  نقشی کلیدی دارند و بدون همکاری ساکنین و اهالی محل طرح به صورت مطلوب اجرا نمی گردد. خانه محله  در پی ايجاد فضايي هست تا تمامي مردم براي محله خود مشاركت كنند و پس ازتوضیحات لازم وآموزش ،پرشسنامه ها وتراکت های تهیه شده بین ساکنین توزیع گردید.وهمچنین به سوالات مردم پاسخ داده شد.

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top