جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

برگزاری جلسه هیات امنای خانه محله سعدی

به گزارش روابط عمومی: جلسه هیات امنای خانه محله سعدی با حضور شهردار محترم منطقه 3 و آقایان مشتاقی و حق شناس به عنوان مدیران بخش توانمندسازی در شرکت عمران و مسکن­سازان فارس و نمایندگانی از کمیته امداد ، معاونت شهرداری شیراز، فنی و حرفه­ای سازمان بهزیستی و مرکز بهداشت در خانه محله سعدی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی: جلسه هیات امنای خانه محله سعدی با حضور شهردار محترم منطقه 3 و آقایان مشتاقی و حق شناس به عنوان مدیران بخش توانمندسازی در شرکت عمران و مسکن­سازان فارس و نمایندگانی از کمیته امداد ، معاونت شهرداری شیراز، فنی و حرفه­ای سازمان بهزیستی و مرکز بهداشت در خانه محله سعدی برگزار گردید .

 

دراین جلسه مقرر گردید شرح وظایف هر یک از ارگان­ها در فرایند توانمندسازی سکونتگاه­ها توسط شرکت عمران و مسکن­سازان تدوین گردیده و هر یک از ارگان­های مرتبط، برگزاری دوره­های مهارت آموزشی و آموزش ساکنان، اقدامات مقتضی را به عمل آورند.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top