دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

ششمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری افتتاح شد

درروزسه شنبه 12 آذرماه 1392 ششمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذای دربخش مسکن وانبوه سازی وصنایع به مدت 4 روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس آغازبه کارکرد.

 

درروزسه شنبه 12 آذرماه 1392 ششمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذای دربخش مسکن وانبوه سازی وصنایع به مدت 4 روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس آغازبه کارکرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن سازان استان فارس ششمین نمایشگاه با حضور مسولین استانی گشایش یافت.

دراین نمایشگاه شرکت عمران وبهسازی شهری وعمران ومسکن سازان فارس نیز دستاوردها وعملکرددهای خودرا درراستای عمرانی ومسکن به معرض نمایش قراردادند.این پروژه ها درقالب بخشهای مشارکت، امانی، سرمایه گذاری و........ارائه گردیده که انشاءالله مورد استقبال بازدیدکنندگان وعلاقمنان قرارگیردلازم به یادآوریست که این نمایشگاه با حضوردست اندرکاران صنعت ساختمان، ماشین آلات وراهسازی ازتاریخ12 لغایت15 درمحل دائمی نمایشگاه برگزارمی گردد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top