دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

گارگاه آموزش مدیران وکارشناسان دستگاههای اجرایی مرتبط با امر توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس درراستای ظرفیت سازی درنهادهای اجرائی وارائه آموزش به مدیران وکارشناسان دستگاههای اجرایی وارائه خدمات شهری در سکونتگاههای غیررسمی شهر شیراز.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس درراستای ظرفیت سازی درنهادهای اجرائی وارائه آموزش به مدیران وکارشناسان دستگاههای اجرایی وارائه خدمات شهری در سکونتگاههای غیررسمی شهر شیرازاولین جلسه از سلسله جلسات " فرایند طرح اجرای توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی" در تاریخ2بهمن ماه  با حضورآقای دکتر صرافی  با محوریت " شناخت فرایند اجرای طرح توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی با رویکرد برنامه یزی اجتماع محور   "درسالن شهید اکبری واقع اداره کل راه وشهرسازی استان فارس برگزار می گردد.

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top