دوشنبه 27 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

نمایشگاه دستاوردها وعملکرد حرفه آموزان خانه محله سهل آباد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس(عمران و بهسازی شهری) این نمایشگاه که در راستای معرفی و شناسایی اقدامات اقتصادی صورت گرفته در راستای توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی شهر شیراز برگزار شده بود.....

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس(عمران و بهسازی شهری) این نمایشگاه که در راستای معرفی و شناسایی اقدامات اقتصادی صورت گرفته در راستای توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی شهر شیراز برگزار شده بود، با استقبال فراوانی مواجه شد.

در این نمایشگاه دستاوردهای مختلف که حاصل تجربیات گوناگونی ساکنین بود ارایه گردید تا مورد استفاده قرار گیرد و مردم نتایج مشارکت خود را در اجرای طرح های مطالعه شده ببینند.

گفتنی است این نمایشگاه به مدت یک هفته  و از تاریخ 14 تا 21 بهمن ماه  جنب شهرداری منطقه هفت برپا گردید.

 طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top