جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

برگزاری اولین جلسه هیات امنای خانه محله شیخ علی چوپان

به گزارش روابط عمومی، اولین جلسه هیات امنای خانه محله شیخ علی چوپان با حضور شورایاوران محله ، مدیرتوانمند سازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شرکت عمران ومسکن سازان، معاونت عمرانی شهرداری منطقه2 ونمایندگانی از فرمانداری .....
به گزارش روابط عمومی، اولین جلسه هیات امنای خانه محله شیخ علی چوپان با حضور شورایاوران محله ، مدیرتوانمند سازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شرکت عمران ومسکن سازان، معاونت عمرانی شهرای منطقه2 ونمایندگانی از فرمانداری کمیته امداد، مرکز بهداشت ومعاونت فرهنگی شهرداری روز دوشنبه مورخ 21/11/92 در شهرداری منطقه 2 شیراز برگزار گردیدو براساس مصوبات جلسه مقررگردید مکان موقت خانه محله طی بازدیدی  از محله به همراه شورا یاوران تعیین گردد.وهمچنین مقررگردید، دبیر هیات امنا نیز به انتخاب شورایاوران و معتمدین محل از بین جوانان تحصیلکرده وآشنا به امور ساکنان محله جهت آموزش وتوجیه شرح خدامات به دفتر توانمند سازی و ساماندهی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس معرفی شوند.
 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top