جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

"باهم کوچه بهتری بسازیم"

به گزارش روابط عمومی عمران ومسکن سازان درروزهای پایانی سال براساس سنت خانه تکانی ، برنامه ای جهت محله تکانی در محلات سهل آباد ، سعدی وشهرک بهار با همکاری معاونت فرهنگی شهداری شیرازبرگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی عمران ومسکن سازان درروزهای پایانی سال براساس سنت خانه تکانی ، برنامه ای جهت محله تکانی در محلات سهل آباد ، سعدی وشهرک بهار با همکاری معاونت فرهنگی شهداری شیرازبرگزار گردید. براساس این گزارش طی اجرای مراسم اهالی کوچه های اطراف خانه محله راس ساعت مشخص شروع به شست وشوی بیشخوان منازل خود نمودند و پاکبا نان به نظافت سرتاسری کوچه هاپرداختند. همچنین به منظور تشکر از زحمات پاکبانان ، ضمن اهدا شاخه های گل  توسط ساکنین به آنها ، رابطین سازمان پسماند اقدام به آموزش نکاتی دررابطه با نحوه دفع زباله ها پرداختند.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top