دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شعار سال : امر نوسازی و بهسازی یک امر اقتصادی و فرهنگی است

در خصوص نام‌گذاری سال 93 افزود: در نام‌گذاری سال 93 باید بگویم که اقتصاد و فرهنگ دو مقوله‌ای است که در حوزه ماموریت و سیاست‌های توسعه شهری و بهسازی و نوسازی شهری مطابق با اهداف ما است و تلاش می‌شود، آن را به عنوان راهبرد سرلوحه کار خود قرار داده و برای آن برنامه عملیاتی تدوین کنیم.

در خصوص نام‌گذاری سال 93 افزود: در نام‌گذاری سال 93 باید بگویم که اقتصاد و فرهنگ دو مقوله‌ای است که در حوزه ماموریت و سیاست‌های توسعه شهری و بهسازی و نوسازی شهری مطابق با اهداف ما است و تلاش می‌شود، آن را به عنوان راهبرد سرلوحه کار خود قرار داده و برای آن برنامه عملیاتی تدوین کنیم.

به گزارش روابط عمومی  شرکت  مادر  تخصصی  عمران و بهسازی  شهری ایران  دکتر محمد سعید ایزدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان مطلب فوق گفت : در این برنامه عملیاتی ،بهسازی و نوسازی از جنبه اقتصاد کارآمدترین سیاست در عرصه توسعه شهری برای ارتقاء اقتصاد ملی است، تا با استفاده مجدد از منابع و اراضی به توسعه پایدار برسیم.

معاون وزیر راه و شهر سازی افزود: مهم‌ترین رکن ساختار فرهنگ شهر است، یعنی بافت‌های میانی و محله‌‌های تاریخی مکان‌هایی است که ساختارهای اجتماعی فرهنگی متعالی دارد و بهتر است که با ارتقاء آنها به ارتقاء فرهنگی جامعه کمک کنیم.

مدیر عامل شرکت  مادر  تخصصی  عمران و بهسازی  شهری ایران  گفت: امر نوسازی و بهسازی یک امر اقتصادی و فرهنگی است که در حال برنامه‌ریزی برای رسیدن به آن هستیم.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top